Artykuły na stronie zawierają opisy zgodne ze stanem prawnym w roku 2016

adwokat Września
Adwokat Nekla

adwokat miłosław
Robert Cichowski Adwokat Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w 2002 r.
przyjęty w poczet Izby
Adwokackiej w Poznaniu
Tel. 501 48 25 17
adwokat pobiedziska
Robert Cichowski - Adwokat
ul. Świerczewskiego 48
62-330 Nekla

tel. 501 482 517
e-mail: adwokat.cichowski@wp.pl

artykuły, porady prawne

Mobbing w pracy

Moja definicja: mobbing = mały człowiek + duża władza

1. Definicja i przykłady mobbingu
Mobbing oznacza działanie lub zaniechanie skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu ...

» czytaj więcej


2. 45 cech mobbingu, wg prof. Heinza Leymanna
Oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się: - ograniczanie przez przełożonego możliwości stałe przerywanie ...

» czytaj więcej


3. Mobbing a dyskryminacja
Ustawodawca odrębnie uregulował mobbing i dyskryminację, co oznacza, że jedne bezprawne działania będą stanowić mobbing, a inne dyskryminację ...

» czytaj więcej


4. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi wyrażony w kodeksie pracy składa się z trzech elementów zakazu stosowania ...

» czytaj więcej


5. Roszczenia przysługujące pracownikowi w związku z mobbingiem
Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu zostały unormowane w art. 94³ §3-4 kp. Zgodnie z powyższymi przepisami ...

» czytaj więcej


6. Możliwość dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w razie mobbingu
W uzasadnieniu wyroku z 02.10.2009r. Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik może wystąpić przeciwko swojemu prześladowcy ...

» czytaj więcej


7. Odpowiedzialność karna za mobbing i dochodzenie roszczeń z tego tytułu
Mobbing w kontekście karalności należy odnieść do takich typów czynów zabronionych jak: złośliwe naruszanie praw ...

» czytaj więcej


8. Podsumowanie
Mobbing to patologiczne zjawisko społeczne, spowodowane przez ekstremalne czynniki stresogenne obecne w świecie pracy ...

» czytaj więcej


» powrót

    Znajdziesz nas wpisując frazy:

  • jak udowodnić mobbing w pracy

  • pomoc prawna

  • firma windykacyjna poznan

  • kancelarie radców prawnych poznań

  • radca prawny sprawy karne


adwokat Gniezno

Jestem bardzo zadowolony z pomocy adwokata Roberta Cichowskiego. Pełen profesjonalizm, niesamowita szybkość działania, indywidualne podejście do mojej sprawy, tak po ludzku. Dziękuję.

Michał

Kiedy otrzymałam nakaz zapłaty byłam zrozpaczona, bałam się zwrócić o pomoc do adwokata, sądząc że nie stać mnie na ze względu na koszty. Jakie było moje zdziwienie, kiedy otrzymując bezpłatną pomoc dowiedziałam się, że wszystkie koszty adwokackie będzie musiała pokryć firma windykacyjna. Dobrze im tak, cieszyłam się, że wygrywając sprawę nie muszę nic płacić firmie windykacyjnej, a jeszcze na dodatek to oni muszą zapłacić mojemu adwokatowi. Może to ich nauczy, że nie można nękać uczciwych ludzi. Bardzo dziękuję.

Beata
adwokat kostrzyn


                     Prawnik i Adwokat Poznań Konin Słupca Swarzędz Kostrzyn Środa Wielkopolska Września Nekla Pobiedziska, Gniezno Wlkp Czerniejewo